Open de Bijbel

Genesis 32:26
NBV 26 (32:27) Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version