Gerelateerd aan Genesis 32:24-26

Gerelateerd aan Genesis 32:24

Genesis 32:28

(32:29) Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Lukas 13:24

‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Hosea 12:3

(12:4) Al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen, en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Efeze 6:12

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Genesis 32:30

(32:31) Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want, ‘zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Efeze 6:18

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

1 Korinthe 15:47

De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Lukas 22:44

Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Genesis 30:8

‘Ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd, ‘zei Rachel, ‘maar ik heb gewonnen.’ Ze noemde het kind Naftali.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Hebreeën 5:7

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Genesis 48:16

de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil, hij geve deze jongens zijn zegen. Moge mijn naam door hen voortleven, en ook die van mijn voorouders Abraham en Isaak, en mogen zij zich over de hele aarde uitbreiden.’
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Romeinen 8:26

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Kolossensen 4:12

Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Exodus 14:27

Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Jesaja 32:2

zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkbreuk, als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in een dorstig, uitgedroogd land.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Romeinen 15:30

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Kolossensen 2:1

Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.
Gerelateerd aan Genesis 32:24

Hooglied 2:17

Nu de dag weer ademt en het duister vlucht-ga nu weg, mijn lief. Spring als een gazelle, als het jong van een hert over de geurige bergen.
Gerelateerd aan Genesis 32:25

2 Korinthe 12:7

niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.
Gerelateerd aan Genesis 32:25

Hosea 12:3

(12:4) Al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen, en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God.
1
2
3
Volgende