Open de Bijbel

Genesis 3:10
NBV 10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version