Open de Bijbel

Genesis 26:2
NBV 2 Daar verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Reis niet verder naar Egypte maar blijf hier wonen, in het land dat ik je aanwijs. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 En de HEERE verscheen hem en zeide: Trek niet af naar Egypte; woon in het land, dat Ik u aanzeggen zal;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version