Genesis 24:58

NBV

58Dus riepen ze Rebekka en vroegen haar: ‘Wil je met deze man meegaan?’ ‘Ja, ‘antwoordde ze.

SV

58En zij riepen Rebekka, en zeiden tot haar: Zult gij met deze man trekken? En zij antwoordde: Ik zal trekken.

KJV

58And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.