Genesis 24:56

NBV

56Hij antwoordde echter: ‘Houd mij niet op nu de HEER mij heeft laten slagen. Sta me toe te vertrekken en terug te gaan naar mijn meester.’

SV

56Maar hij zeide tot hen: Houdt mij niet op, dewijl de HEERE mijn weg voorspoedig gemaakt heeft! laat mij trekken, dat ik tot mijn heer ga.

KJV

56And he said unto them, Hinder me not, seeing the LORD hath prospered my way; send me away that I may go to my master.