Gerelateerd aan Genesis 23:4

Gerelateerd aan Genesis 23:4

Genesis 17:8

Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’
Gerelateerd aan Genesis 23:4

1 Kronieken 29:15

Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Hebreeën 11:9

Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Psalmen 119:19

Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Leviticus 25:23

Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Psalmen 39:12

(39:13) Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep, wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik, bij u te gast zoals ook mijn voorouders waren.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Handelingen 7:5

Hij gaf hem hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Genesis 49:30

in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, in Kanaän, de akker die Abraham van Efron heeft gekocht omdat hij daar een eigen graf wilde hebben.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Genesis 47:9

en Jakob antwoordde: ‘Honderddertig jaar heb ik nu op aarde rondgezworven. Mijn leven, dat ellendig is geweest, heeft nog maar kort geduurd, ik heb nog niet zo lang op aarde rondgezworven als mijn voorouders.’
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Hebreeën 11:13

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Psalmen 105:12

Toen zij daar nog maar korte tijd waren, een handjevol vreemdelingen,
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Genesis 3:19

Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Prediker 6:3

Zo iemand zou wel honderd kinderen kunnen krijgen en wel jaren kunnen leven, vele jaren lang, maar als zijn dorst naar rijkdom nooit gelest wordt en hem nog niet eens een graf rest, dan-zeg ik-is een doodgeboren kind beter af.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Job 30:23

Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft, naar het huis van samenkomst voor alle levenden.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Genesis 50:13

ze brachten hem naar Kanaän en begroeven hem in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, op het stuk land dat Abraham van de Hethiet Efron had gekocht omdat hij een eigen graf wilde hebben.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

1 Petrus 2:11

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Prediker 12:5

Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar. De amandelboom behoudt zijn wintertooi, de sprinkhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat.
Gerelateerd aan Genesis 23:4

Prediker 12:7

Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.