Open de Bijbel

Genesis 22:4
NBV 4 Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Aan den derden dag, toen hief Abraham zijn ogen op, en zag die plaats van verre.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version