Gerelateerd aan Genesis 22:3

Gerelateerd aan Genesis 22:3

Lukas 14:26

‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.
Gerelateerd aan Genesis 22:3

Psalmen 119:60

ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.
Gerelateerd aan Genesis 22:3

Markus 10:28

Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’
Gerelateerd aan Genesis 22:3

Galaten 1:16

zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd
Gerelateerd aan Genesis 22:3

Hebreeën 11:17

Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren.
Gerelateerd aan Genesis 22:3

Mattheüs 10:37

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.
Gerelateerd aan Genesis 22:3

Hebreeën 11:8

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.
Gerelateerd aan Genesis 22:3

Genesis 21:14

De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde dat op Hagars schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en doolde daar rond.
Gerelateerd aan Genesis 22:3

Prediker 9:10

Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.
Gerelateerd aan Genesis 22:3

Jesaja 26:3

De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Gerelateerd aan Genesis 22:3

Genesis 17:23

Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij gekocht had, kortom al zijn mannelijke huisgenoten, zoals God hem had opgedragen.