Open de Bijbel

Genesis 22:18
NBV 18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version