Open de Bijbel

Genesis 22:10
NBV 10 Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version