Open de Bijbel

Genesis 21:9
NBV 9 Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version