Genesis 21:9

SV

9En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende.

KJV

9And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.