Open de Bijbel

Genesis 21:5
NBV 5 Abraham was honderd jaar toen zijn zoon Isaak werd geboren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 En Abraham was honderd jaren oud, als hem Izak zijn zoon geboren werd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version