Gerelateerd aan Genesis 2:5

Gerelateerd aan Genesis 2:5

Genesis 3:23

Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen.
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Genesis 4:2

Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Hebreeën 6:7

Land dat de overvloedige regen opneemt, en nuttige gewassen oplevert aan wie het bewerken, ontvangt Gods zegen,
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Psalmen 104:14

gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Genesis 1:11

God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het.
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Genesis 4:12

Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Psalmen 135:7

Wolken wekt hij aan de einder der aarde, bliksems maakt hij en de regen valt, de wind laat hij los uit zijn schatkamers.
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Job 5:10

Hij zendt de regen die op aarde valt, hij laat het water over de akkers vloeien.
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Mattheüs 5:45

alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Jeremia 14:22

Brengen die nietige goden van andere volken soms regen, of schenkt de hemel buien uit zichzelf? U, de HEER, onze God, doet dat toch? Wij vestigen onze hoop op u, want u hebt alles gemaakt.’
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Job 38:26

zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde, op de woestijn waar geen mensen leven,
Gerelateerd aan Genesis 2:5

Psalmen 65:9

(65:10) U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het: