Genesis 2:24

NBV

24Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.

SV

24Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.

KJV

24Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.