Open de Bijbel

Genesis 18:4
NBV 4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Dat toch een weinig waters gebracht worde, en wast Uw voeten, en leunt onder dezen boom.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version