Open de Bijbel

Genesis 18:22
NBV 22 Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Toen keerden die mannen het aangezicht van daar, en gingen naar Sodom; maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des HEEREN.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version