Gerelateerd aan Genesis 18:2

Gerelateerd aan Genesis 18:2

Hebreeën 13:2

en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Genesis 18:22

Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Genesis 19:1

De twee engelen kwamen ‘s avonds in Sodom aan. Lot zat juist in de stadspoort. Zodra hij hen zag stond hij op, ging hun tegemoet en boog zich diep voor hen neer.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Richteren 13:3

Op een dag verscheen bij haar een engel van de HEER. 'Tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen, 'zei hij. 'Maar nu zult u zwanger worden en een zoon baren.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Genesis 43:28

Ze antwoordden: ‘Jazeker, uw dienaar, onze vader, leeft nog en hij maakt het goed.’ En weer bogen ze zich diep voor hem neer.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Genesis 32:24

(32:25) Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Genesis 43:26

Toen Jozef thuiskwam, droegen ze het geschenk naar binnen, boden het hem aan en bogen zich voor hem neer.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Genesis 44:14

Zo kwamen Juda en zijn broers weer in het paleis van Jozef. Hij was daar nog, en ze vielen voor hem op hun knieën.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Genesis 23:7

Toen boog Abraham diep voor de Hethitische landeigenaars.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Jozua 5:13

Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: 'Hoor je bij ons of bij de vijand?'
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Genesis 18:16

Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Genesis 33:3

Zelf liep hij voor iedereen uit, en terwijl hij zijn broer naderde boog hij zevenmaal diep voorover.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Richteren 13:6

De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. 'Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit, 'zei ze, 'het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft me zijn naam niet gezegd.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Romeinen 12:13

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

Ruth 2:10

Ze knielde, boog diep voorover en zei: 'Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?'
Gerelateerd aan Genesis 18:2

1 Petrus 4:9

Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.
Gerelateerd aan Genesis 18:2

2 Koningen 2:15

De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: 'De geest van Elia is op Elisa neergedaald.' Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem neer