Open de Bijbel

Genesis 18:1
NBV1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Daarna verscheen hem de HEERE aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version