Open de Bijbel

Genesis 17:10
NBV 10 Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden besneden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version