Gerelateerd aan Genesis 15

Gerelateerd aan Genesis 15:1

Psalmen 119:114

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Psalmen 84:11

(84:12) Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Genesis 26:24

‘s Nachts verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang want ik sta je ter zijde, en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham.’
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Hebreeën 13:5

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Klaagliederen 3:24

Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Jesaja 41:14

Wees niet bang, kleine Jakob, arm volk van Israël, ik zal je helpen-spreekt de HEER -,de Heilige van Israël is je bevrijder.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Psalmen 18:2

(18:3) HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Lukas 1:30

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Lukas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Deuteronomium 33:26

‘Wie, Jesurun, wie evenaart uw God? Als een vorst rijdt hij langs de hemel en over de wolken, om u te hulp te komen.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Psalmen 3:3

(3:4) U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Deuteronomium 31:6

Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.’
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Genesis 46:2

‘s Nachts richtte God zich in een visioen tot Israël. ‘Jakob! Jakob!’ riep hij, en Jakob antwoordde: ‘Ik luister.’
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Genesis 21:17

Maar God hoorde de jongen kermen, en een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: ‘Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd: God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Genesis 15:14

Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Psalmen 5:12

(5:13) U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade.
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Psalmen 27:1

Van David. De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Psalmen 58:11

(58:12) Dan zegt men: 'De rechtvaardige wordt beloond, er is een God die recht doet op aarde.'
Gerelateerd aan Genesis 15:1

Ruth 2:12

Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen-de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.'
1
2
3
4
5
6
7
Volgende