Open de Bijbel

Genesis 15:16
NBV 16 Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren; want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version