Open de Bijbel

Genesis 14:18
NBV 18 En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version