Gerelateerd aan Genesis 14:16

Gerelateerd aan Genesis 14:16

1 Samuel 30:18

Alles wat de Amalekieten hadden weggeroofd viel nu in Davids handen; ook zijn beide vrouwen bevrijdde hij.
Gerelateerd aan Genesis 14:16

1 Samuel 30:8

en David raadpleegde de HEER: 'Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen?' 'Ja, 'antwoordde de HEER. 'Achtervolg hen; je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden.'
Gerelateerd aan Genesis 14:16

Genesis 14:11

Hun tegenstanders maakten alles buit wat de inwoners van Sodom en Gomorra bezaten, ook hun hele voedselvoorraad. Daarna trokken ze weg.
Gerelateerd aan Genesis 14:16

Jesaja 41:2

Wie liet in het oosten de overwinning dagen, wie heeft de bevrijder laten opstaan? Wie levert volken aan hem uit en onderwerpt koningen aan hem? Zijn zwaard maakt hen tot stof, zijn boog laat hen als kaf verwaaien;
Gerelateerd aan Genesis 14:16

Genesis 12:2

Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.