Open de Bijbel

Genesis 14:12
NBV 12 Ook Lot, de zoon van Abrams broer, voerden ze weg, met al zijn bezittingen; Lot woonde namelijk in Sodom. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Ook namen zij Lot, den zoon van Abrams broeder, en zijn have, en trokken weg; want hij woonde in Sodom.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version