Open de Bijbel

Genesis 13:13
NBV 13 de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version