Open de Bijbel

Genesis 13:12
NBV 12 Abram bleef in KanaƤn wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom; Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Abram dan woonde in het land Kanaan; en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version