Galaten 6:7

NBV

7Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

SV

7Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.

KJV

7Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.