Open de Bijbel

Galaten 6:6
NBV 6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version