Open de Bijbel

Galaten 6:5
NBV 5 Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 For every man shall bear his own burden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version