Open de Bijbel

Galaten 6:4
NBV 4 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version