Open de Bijbel

Galaten 6:2
NBV 2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version