Galaten 6:2

SV

2Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

KJV

2Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.