Open de Bijbel

Galaten 6:16
NBV 16 Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het IsraĆ«l van God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version