Gerelateerd aan Galaten 6:14

Gerelateerd aan Galaten 6:14

Galaten 2:20

ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Romeinen 6:6

Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Romeinen 1:16

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Jeremia 9:23

Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent, inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht, want daar schep ik behagen in- spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Filippensen 3:3

Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf,
Gerelateerd aan Galaten 6:14

1 Korinthe 2:2

Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus-de gekruisigde.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Galaten 5:24

Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

2 Korinthe 12:10

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Jesaja 45:24

‘Alleen bij de HEER, ‘zal men zeggen, ‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ Allen die zich tegen hem keerden zullen tot hem komen en beschaamd staan.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Kolossensen 3:1

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

1 Korinthe 3:21

Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want  lles is van u;
Gerelateerd aan Galaten 6:14

1 Johannes 5:4

want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Filippensen 3:7

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

1 Johannes 2:15

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem,
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Filippensen 1:20

Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Job 31:24

Heb ik mijn hoop gevestigd op goud, van het fijnste goud gezegd: "Daarop vertrouw ik"?
Gerelateerd aan Galaten 6:14

1 Korinthe 15:58

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Ezechiel 28:2

'Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: "Dit zegt God, de HEER: Je bent hoogmoedig geworden, je hebt gezegd: 'Ik ben een god, ik zit op een godentroon, midden in zee.' Je achtte jezelf een god gelijk, terwijl je een mens bent, en geen god.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Daniel 5:20

Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen.
Gerelateerd aan Galaten 6:14

Psalmen 49:6

(49:7) die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom?
1
2
Volgende