Galaten 5:9

SV

9Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

KJV

9A little leaven leaveneth the whole lump.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.