Galaten 5:9

NBV

9Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur.

SV

9Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

KJV

9A little leaven leaveneth the whole lump.