Open de Bijbel

Galaten 5:9
NBV 9 Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 A little leaven leaveneth the whole lump.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version