Galaten 5:7

NBV

7U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen?

SV

7Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?

KJV

7Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?