Open de Bijbel

Galaten 5:6
NBV 6 In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version