Open de Bijbel

Galaten 5:5
NBV 5 Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version