Open de Bijbel

Galaten 5:25
NBV 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version