Galaten 5:24

NBV

24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

SV

24Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

KJV

24And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.