Open de Bijbel

Galaten 5:22
NBV 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version