Open de Bijbel

Galaten 5:20
NBV 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version