Galaten 5:20

NBV

20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,

SV

20Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,

KJV

20Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,