Open de Bijbel

Galaten 5:16
NBV 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version