Galaten 5:16

NBV

16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

SV

16En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

KJV

16This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.