Open de Bijbel

Galaten 5:15
NBV 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version