Open de Bijbel

Galaten 4:7
NBV 7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version