Open de Bijbel

Galaten 4:6
NBV 6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version