Open de Bijbel

Galaten 4:4
NBV 4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version