Open de Bijbel

Galaten 4:29
NBV 29 Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 29 But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version