Galaten 4:19

NBV

19Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.

SV

19Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge.

KJV

19My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you,