Open de Bijbel

Galaten 4:19
NBV 19 Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barenswee├źn om u. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version