Galaten 4:11

NBV

11Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest.

SV

11Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.

KJV

11I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labour in vain.