Galaten 4:11

SV

11Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.

KJV

11I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labour in vain.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.